Coördinator Oost-Vlaanderen

Françoise Nowé

Neem contact op

Bij mijn indiensttreding bij Confederatie Bouw in 2008, heb ik mij onmiddellijk ingezet op het Brics project. Het was een pilootproject in Oost-Vlaanderen, met de bedoeling het over heel Vlaanderen uit te dragen, gezien het een Vlaams gesubsidieerd project is.

Vandaag de dag is Brics in alle Vlaamse provincies geïntegreerd.
Als coördinatoren zijn we tot een sterk, hecht en goed samenwerkend team geëvolueerd.

Voor mij is Brics net zoals voor de deelnemers en peters, een heel verrijkend, boeiend project, met ruimte voor netwerking, kennisverwerving en vriendschap.

Als coördinator streef ik er nog altijd naar de kwaliteit van de trajecten te optimaliseren, door actuele thema’s aan te brengen, vernieuwende sprekers uit te nodigen en af te sluiten met een gezellig netwerkmoment.

Voor de deelnemers is het een manier om aan kennisdeling en zelfreflectie te doen. Door het delen van praktijkervaring komen ze ook vaak vlotter tot een probleemoplossing.

De peters zijn zeker ook een meerwaarde gezien hun rijke ervaring in een groter bouwbedrijf. Voor de peter biedt het ook een connectie met de kleinere KMO.

Ik mocht in die tien jaar al een tweehonderd zaakvoerders leren kennen.
Door hun deelname, komen ze in de sessies ook regelmatig in contact met dienstverleners uit onze organisatie, zodat ze bij vragen sneller de stap zetten naar onze algemene dienstverlening.

Brics is voor mij in drie woorden Leuk, Lerend en Lonend.

Neem contact op