"Een Brics-groep is een vat vol inspiratie!"

Jan Haesevoets

Hako Boringen

Voor mij draait het peterschap rond uitwisseling van ervaringen, expertise en best practices. Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel expertise en rijke inzichten er aanwezig zijn binnen een groep van een 20-tal personen.

Een Brics-groep is een vat vol inspiratie! Je geeft als peter niet alleen input, energie en tijd maar je krijgt ook veel terug.